V souvislosti s šířením nového koronaviru SARS-CoV-2 (způsobující onemocnění COVID-19) v posledních měsících v Asii a pak v posledních týdnech zejména v Evropě vyvstává otázka: „Můžeme se nakazit koronavirem pitím pitné vody z vodovodu?“

Mezi základní povinnosti dodavatele pitné vody, tj. provozovatele veřejného vodovodu, patří pravidelně ověřovat kvalitu dodávané pitné vody přímo v místě spotřeby – takzvaně na kohoutku u odběratele.

Jedním z důležitých výdajů, kterému se obvykle nevyhneme, jsou náklady za vodné a stočné. Průměrná tříčlenná rodina spotřebuje ročně přibližně 110 kubíků vody, což při průměrné ceně vodného a stočného 78 Kč za kubík znamená měsiční náklady více než 710 Kč. Tato částka nemusí být zrovna zanedbatelná položka v rodinném rozpočtu. Pojďme se tedy podívat, kde můžeme na této položce uspořit.

Pitná voda dodávaná odběratelům prostřednictvím vodovodů pro veřejnou potřebu musí v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích vyhovovat požadavkům na zdravotní nezávadnost pitné vody.

Provozovatel vodovou má ze zákona právo přerušit dodávku vody odběratelům v několika vymezených případech. Avšak pouze v případech ovlivněných vyšší mocí, nemusí tuto skutečnosti odběratelům oznamovat předem.