Chemické reakce jsou velmi důležité při údržbě bazénové vody, protože pomáhají udržovat vodu v čistém a bezpečném stavu pro plavání. Když se do bazénové vody dostane organický nebo anorganický materiál, jako jsou listí, tráva, pot a bakterie, začnou se rozkládat a produkují chemické látky, které mohou mít negativní vliv na zdraví plavců a stav bazénu. Proto musí být voda pravidelně chemicky upravována.

Jednou z nejdůležitějších chemických reakcí v bazénu je kontrola pH. pH je měřítko kyselosti nebo zásaditosti vody. Voda s nízkým pH je kyselá a může podráždit kůži a oči plavců a způsobit korozi kovových součástí bazénu. Na druhé straně voda s vysokým pH je zásaditá a může vést k zákalinění vody, což může vést ke ztrátě jasnosti a hygieny vody.

Pro kontrolu pH vody v bazénu se používají chemikálie, obvykle kyselina chlorovodíková nebo hydroxid sodný, které mohou zvýšit nebo snížit pH. Tyto chemikálie se přidávají do bazénu v malých množstvích, dokud se dosáhne ideálního pH, které by mělo být v rozmezí 7,2 až 7,8. Toto ideální pH je optimální pro účinnost chloru, který se používá k eliminaci bakterií a mikrobů v bazénu. Pravidelné testování pH vody je nezbytné pro udržení zdravé a bezpečné vody v bazénu.