Čas od času je třeba provést dezinfekci studny. Buď v případě zprovoznění studny po delší době, po povodni či v případě zásahu do tělesa studny. Dezinfekce studny přichází na řadu také v případě nenadále nevyhovujících výsledků mikrobiologických rozborů studniční vody.

Nejpoužívanější prostředky pro dezinfekci konstrukce studny a potažmo též studniční vody jsou běžně dostupné v prodejnách drogerie.

SAVO

Čirá žlutozelená samovolně se rozkládající kapalina. Přípravek je dodáván v balení po 1 litru nebo po 5 kg v kapalné formě a v relativně bezpečné koncentraci pro domácí použití.

Dávka přípravku doporučená výrobcem k dezinfekci je uvedena na obalu přípravku, výrobce doporučuje 20 ml SAVA na 1 m3 studniční vody. Patřičnou dávku je vhodné před vlitím do studny rozmíchat v kbelíku vody. Po 30 minutách je voda vydezinfikována a dojde k rozložení přípravku.

SAGEN

Bílý krystalický prášek, ve vodě téměř nerozpustný (vzniká bílý zákal, který po čase zfialoví).

Účinnou látkou je stříbro, které je v přípravku obsaženo v koncentraci 0,8%. Doporučená dávka je na 1 m3 vody 10 g SAGENU. Vypočtené množství SAGENU se nejprve rozpustí v nádobě z umělé hmoty a vlije na hladinu vody (i na stěny studny).Optimální doba nutná pro dezinfekční účinek je 72 hodin, minimální je 48 hodin. Aplikace se doporučuje jen 1-2x ročně, voda ošetřená tímto přípravkem se nesmí používat na přípravu kojenecké stravy.

Určete odpovídající dávku

Dávku dezinfekčního přípravku je potřeba určit v závislosti na objemu vody ve studni. Pro správné dávkování dezinfekčního přípravku je tedy nutné znát objem vody ve studni, který určíme podle následujícího vzorce:

V = 3,14 x r2 x h

V = objem vody ve studni v m3,

r = poloměr studny v metrech,

h = výška vodního sloupce v metrech.

Jednorázový účinek

Dezinfekci studny těmito přípravky lze považovat za jednorázovou či nárazovou, přičemž dojde k okamžitému a krátkodobému účinku, co se týče hygienického zabezpečení studničního prostředí a vody. Nedojde tedy k odstranění dlouhodobých problémů způsobených např. kontaminací z jímek, septiků a podobných zdrojů znečištění.