V případě narušení dodávek pitné vody (ve smyslu voda teče, avšak ve snížené kvalitě) je nezbytné postupovat s maximální zodpovědností, aby bylo zajištěno bezpečné použití vody pro lidskou spotřebu. Klíčem k úspěšnému řešení takové situace je pečlivé ověření informací a dodržování pokynů kompetentních orgánů.

Prověřte informace

Jako první krok je třeba zjistit, zda se problém s dodávkami pitné vody skutečně týká vaší domácnosti. Tuto informaci můžete zjistit na webových stránkách příslušné vodárenské společnosti nebo prostřednictvím médií či sociálních sítí.

Pokud se potvrzeno, že narušení dodávek pitné vody skutečně ovlivňuje váš domov, je nezbytné důsledně dodržovat pokyny kompetentních orgánů (zejména obecní úřad a hygiecká stanice). Tyto pokyny mohou například obsahovat informace o tom, zda je možné vodu po převaření považovat za pitnou a bezpečnou pro lidskou spotřebu.

Po převaření

V případě, že orgány určily, že je voda pitná pouze po převaření, musí být tento postup následován pro všechny účely, které zahrnují kontakt s potravinami či lidským tělem. To zahrnuje pití, vaření, přípravu jídel a nápojů, použití ve potravinářství, péči o tělo, čištění předmětů určených pro styk s potravinami nebo lidským tělem a další účely související s lidskou spotřebou. Je-li dodávaná pitná voda za normální situace vhodná pro kojence (informace lze opět nalézt na webových stránkách vodárenské společnosti), může být po převaření podávána i jim.

Vyloučeno pro pitné účely

V situaci, kdy není voda pitná ani po převaření, je nutné ji považovat pouze za užitkovou vodu a nepoužívat ji k žádným účelům spojeným s lidskou spotřebou. V takovém případě lze vodu využít například ke splachování WC nebo zalévání zahrady.