Když už se rozhodnete z nějakých důvodů pro nákup vodního filtru, vybírejte osvědčené řešení, které vám ušetří starosti s nákupem balené vody, bude spolehlivě fungovat bez zvýšených nároků na údržbu a především bude mít pozitivní a smysluplný efekt na kvalitu, ale i chuťové vlastnosti vody.

Domácí vodárna

Správný výběr čerpadla je rozhodujícím pro jeho budoucí správnou funkci. Nejprve je třeba si ujasnit několik skutečností. Měly bychom předem vědět, jakou kapalinu budeme chtít čerpat a pro jaké účely bude čerpadlo používáno.

Úprava vody ve vodárně

Když se řekne úprava vody, máme na mysli celou řadu technologických procesů pro úpravu fyzikálních, chemických, biologických a mikrobiologických vlastností vody za různým účelem. Nejčastěji jde o výrobu vody pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, dále pak pro potřeby průmyslu, zemědělství atd.