Domácí vodárna

Správný výběr čerpadla je rozhodujícím pro jeho budoucí správnou funkci. Nejprve je třeba si ujasnit několik skutečností. Měly bychom předem vědět, jakou kapalinu budeme chtít čerpat a pro jaké účely bude čerpadlo používáno.

Nejčastěji v domácnostech potřebujeme čerpat vodu ze studny, dešťovou vodu – čerpáme tedy vodu pitnou či málo znečištěnou vodu užitkovou. Vedle toho se čas od času setkáme s nutností čerpat vodu více či méně znečištěnou (například s příměsí písku, bláta, kalu, splašků apod.).

Podívejme se tedy na případy, kdy chceme čerpat vodu ze studny či čistou dešťovku. V zásadě můžeme sáhnout po třech typech čerpadel:

  • povrchová čerpadla;
  • ponorná čerpadla;
  • domácí vodárny.

Povrchové čerpadlo

Povrchové čerpadlo je vcelku jednoduché zařízení, obvykle horizontální konstrukce. Někdy o těchto čerpadlech hovoříme jako o čerpadlech „na sucho“ či „do suché jímky“. Znamená to, že čerpadlo je umístěno mimo čerpanou vodu, která do čerpadla přichází skrze sací potrubí a odchází výtlačnou větví – obvykle hadicí. Povrchové čerpadlo používáme pro čerpání vody ze studní nebo např. z barelů v případy zavlažování a podobně. Rozlišujeme čerpadla normální a samonasávací. Právě ta samonasávací nevyžadují zavodnění sacího potrubí. Avšak musíme mít na paměti, že sací schopnost je omezená – čerpadlo dokáže nasát vodu z hloubky maximálně 8 metrů (v závislosti na konstrukci lopatek oběžného kola).

Ponorné čerpadlo

Ponorná čerpadla, jak sám název napovídá, jsou celou svou konstrukcí ponořena pod hladinou vody, není potřeba počítat se sací částí potrubí. Ponorná čerpadla se vyznačují obvykle schopností čerpat vodu do velkých dopravních výšek, používají se proto pro čerpání vody z velkých hloubek – např. hlubokých studní. Ponorné čerpadlo obvykle znamená soustrojí čerpadla a elektromotor, jehož konstrukce umožňuje použití i ve velmi stísněných podmínkách vrtů – již od průměru 75 mm. Při výběru ponorného čerpadla se ptejte o potřebné/dovolené hloubce zanoření. Tento údaj může být důležitý z hlediska chlazení čerpadla, resp. kvality těsnění.

Domácí vodárna

Domácí vodárny jsou zařízení zajišťující individuální zásobování domů z vlastních zdrojů – studní, vrtů ale i nádrží. Pod pojmem domácí vodárna máme obvykle na mysli sestavu tvořenou z čerpadla, tlakové nádrže, potrubí (sacího a výtlačného) a z řídicího a pojistného zařízení. Domácí vodárny nám umožňují pohodlně a automaticky zajišťovat trvalý tlak vody v zásobovaném rozvodu. Zapínání a vypínání vodárny je automatické v závislosti na odběru vody. Zde máme na výběr vodárny s tlakovou nádobou i bez (tzv. kompaktní) a mohou být i v provedení jako ponorné.

 

Sponzorovaný článek