Jak známo, teplo je poměrně drahá záležitost a je zcela na místě teplo využívat tam, kde je ho potřeba. Ne vždy se podaří teplo vyrábět přímo v místě spotřeby a je nutné jej, nejčastěji v podobě horké vody, dopravovat teplovodním potrubím.

Únik tepla

Při dopravě teplé vody, ať je to v rámci dálkové tepelné soustavy či domovního otopného systému, zcela přirozeně dochází k tepelným ztrátám. Cílem by však měla být co nejefektivnější doprava tepla do místa spotřeby a tak je zcela na místě snaha o zamezení tepelných ztrát. Technicky lze zamezit tepelným ztrátám poměrně jednoduše – a to tepelnou izolací potrubí z různých materiálů.

V případě tepelné izolace domovních rozvodů tepla rozvádějících vodu do teploty +90oC lze použít trubice z pěnového polyetylenu – tzv. mirelon. Pro náročnější aplikace pak i mirelon laminovaný povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží. Tyto tepelné izolace potrubí se uplatňují tam, kde teplovodní potrubí prochází například sklepními nevytápěnými prostory apod.

V případě, že je potřeba tepelně izolovat teplovodní, horkovodní či parovodní potrubí s vyšší teplotou média, tj. až do 250oC, jsou používána izolační pouzdra z minerální vlny kašírované vyztuženou hliníkovou fólií.  

Investice do tepelné izolace se vyznačuje poměrně rychlou návratností.

Ochrana proti mrazu

Tepelná izolace potrubí nemusí své uplatnění nacházet jen jako účinný pro snižování ztrát tepla, nýbrž se uplatní i jako ochrana trubního vedení před zamrznutím. Jak jsme se již zmínili v článku na téma Chraňte vodoměr před mrazem, zcela vhodné je nasazení tepelné izolace potrubí v případě  vodovodních přípojek, stejně tak i u jiných vedení, která procházejí prostory s nižší teplotou.

V případě ochrany vodovodního potrubí proti zamrznutí se velmi dobře uplatňují již zmíněné materiály na bázi pěnového polyetylenu – mirelon.

Odhlučnění

V neposlední řadě musíme zmínit i odhlučnění potrubí jako důvod nasazení izolačním materiálů. Ne zřídka lze pozorovat zvýšenou hlučnost vodovodních rozvodů uvnitř budov. Hluk či šum, který je často slyšet v blízkosti vodovodního potrubí, je způsoben zvýšenou průtočnou rychlostí a je zcela přirozeným průvodním jevem proudění vody v potrubí. Šum je o to intenzivnější, čím vyšší je zrovna průtočná rychlost vody. Případně se ve zvýšené míře vyskytuje v místech tzv. místních odporů – zúžení, směrových lomů přiškrcených uzávěrů atd.

Obdobně  můžeme sledovat výskyt hluku i v kanalizačních svodů uvnitř vícepatrových domů. Splašky v podstatě padají svislým potrubím volným pádem a narážejí do stěn potrubí, což je provázeno nárazovými projevy hluku.

Pokud nás tyto nežádoucí hlukové projevy obtěžují ve zvýšené míře. Je vhodné uvažovat o nasazení protihlukové izolace potrubí. Podrobná akustická měření ukázala, že nejlepších výsledků pro tyto aplikace dosahují izolační materiály z minerální vlny.

Protihlukové izolace se také uplatňují pro omezení hluku, který vyzařují potrubí vzduchotechniky.

 

Odkazy jsou sponzorovány