Vodovodní přípojky a zejména vodoměry by měly být účinně chráněny před poškozením mrazem. Zatímco trubní vedení přípojek je chráněno obvykle dostatečně okolní zeminou – za předpokladu, že je uloženo v tzv. nezámrzné hloubce, u vodoměrů tomu tak vždy není.

Jelikož podle zákona je odběratel povinen chránit vodoměr před poškozením, a to i vlivem mrazu, je v jeho vlastním zájmu zajistit ochranu celé vodovodní přípojky před mrazem. Náklady na výměnu vodoměru či zprovoznění zamrzlé přípojky mohou činit až několik tisíc korun.

Vodoměr mimo objekt

Nejzranitelnější je vodoměr umístěný v šachtě mimo zásobovaný objekt. Pak je zcela na místě zajistit řádnou tepelnou izolaci šachty. Poklop šachty je třeba opatřit tepelnou izolací. I samotný vodoměr je dobré přes období mrazu obalit tepelnou izolací z nenasákavého materiálu. K zateplení vodoměrů nejsou vhodné materiály, které vlhnou, jejich účinek je pak mizivý.

Vodoměr uvnitř

Chránit před chladem a mrazem je však třeba i vodoměr umístěný uvnitř domu. V případech, kdy vodoměr a části trubního vedení vodovodní přípojky mohou být vystaveny nižším teplotám, je opět vhodné obalit jak vodoměr, tak i potrubí tepelnou izolací. Prostory, kudy prochází vedení přípojky, je dobré uzavřít a zajistit, aby nepřicházel studený vzduch zvenčí (např. i přes rozbité sklepní okno).

Chaty a chalupy

Nejvíce ohroženy jsou vodovodní přípojky a vodoměry u rekreačních objektů, které nejsou v zimě vytápěny. V případě, že majitel objektu nemůže zajistit dostatečnou ochranu vodovodní přípojky před mrazem, může požádat svou vodárenskou společnost o dočasné odpojení nemovitosti přes mrazivé období, popř. celou zimu.

Vhodná izolace

Jak již bylo řečeno, k izolaci vodovodních přípojek se doporučuje používat nenasákavý materiál. K omotání potrubí i vodoměrů lze použít např. mirelon. V případě, že nehrozí navlhnutí uvnitř objekt, je vhodná i stará deka.

K izolaci šachet se používá polystyren, a to jak deskový, tak i kuličkový nasypaný např. v pytli.

Použití minerální (skelné) vaty se pro tyto účely nedoporučuje.

Pokud je potřeba chránit vodovodní potrubí umístěné mělko pod terénem, je možné provést dočasný násyp zeminy, popř. na povrchu nad trubním vedením poklást polystyrenové desky.