Každá stavba obvykle zahrnuje i tzv. technická zařízení budov (zkráceně TZB), kam patří celá řada rozvodů. Mimo rozvody vytápění, vzduchotechniky a elektrorozvodů sem samozřejmě patří vodoinstalace a vnitřní kanalizace.

Vnitřní vodoinstalace fyzicky začínají bezprostředně za vodoměrem a v zásadě rozlišujeme rozvod studené pitné vody a teplé užitkové vody. Za počátek resp. konec vnitřní kanalizace pak považujeme její vyústění mimo budovu. Kanalizace má být řešena zvlášť pro vody splaškové a dešťové.

Napojení vnitřních rozvodů na veřejné sítě, ať už vodovodní nebo kanalizační, je realizováno prostřednictvím přípojek, o nichž jsme rozsáhle psali např. zde: Technické požadavky na vodovodní přípojky.

Vodoinstalace

dusche legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz

Začněte kvalitním projektem

Na rozvody vnitřních vodovodů a kanalizací je potřeba pohlížet jako na systémy, na které jsou kladeny specifické požadavky. V případě vnitřních vodovodů je potřeba zohlednit především ustanovení normy ČSN EN 806, která specifikuje požadavky na návrh vodovodů pitné vody uvnitř budov a potrubí vně budov v rámci nemovitosti, po stránce navrhování, dimenzování a v návrhu je i část týkající se montáže a provozování.  Pro případ vnitřních kanalizací je potřeba zabývat se ustanovením celé řady norem, jejichž výčet je dostupných na portále TZB-info.

Pouze odborný návrh zapracovaný do kvalitní projektové dokumentace zajistí optimální provoz systému vnitřních rozvodů a zajistí i jejich dlouhou životnost.

Projekty tohoto typu jsou obvykle členěny na tyto základní části: technická zpráva, výpočtová část, výkresová část a výpis materiálů. Projektované řešení musí být navrženo tak, aby bylo vyhověno navrhovaným normám po všech stránkách.

V zásadě musí být vyřešeno vedení vodovodních i kanalizačních rozvodů, způsob jejich uložení či ukotvení, sklon, materiál a dimenze (DN). Rozhodně musí být vyřešena i ochrana před vnějšími vlivy a před zamrzáním. Součástí projektu mohou být dále návrhy technologie jako např. způsob ohřevu teplé užitkové vody, cirkulační čerpadlo, expanzní nádoba, redukce tlaku atd.

Při výstavbě nové budovy tvoří projekt jednu ze součástí projektu celé stavby. Při rekonstrukcích rozvodů je potřeba si opatřit projekt samostatný. Prakticky ve všech případech rekonstrukcí vodoinstalací a vnitřních kanalizací jde totiž o zásah do stavební konstrukce budovy, popř. i zemní práce, podléhající povinnosti opatřit si stavební povolení či ohlášení stavby. Tento správní úkon samozřejmě vyžaduje předložení projektové dokumentace. Vodoinstalace Karlovy Vary jsou prováděny v souladu s kvalitně zpracovanou projektovou dokumentací zohledňující všechny normativní požadavky.

Materiál? Především plasty

Dnes nejpoužívanějším materiálem pro domovní rozvody vody jsou právě plasty. Pouze malá část aplikací zůstává pro ostatní materiály, např. měď, a téměř výjimečně se ještě používá pozinkovaná ocel.

Rovněž instalatéři Praha používají nejčastěji při montážích polypropylen typu 3, označovaný zkratkou PPR (dříve známý pod označením Hostalen). Tyto plasty, vyvinuté právě pro sanitární aplikace, se spojují svařováním, případně přechodkou na závit. Možnosti aplikace materiálu PPR jsou velmi široké: studená, teplá voda, podlahové vytápění, ústřední nízkoteplotní vytápění.

Kromě polypropylenu lze ještě pro různé aplikace použít polyethylen, PVC nebo polybuten.

Podobná situace je i v případě vnitřních kanalizací. Nejčastěji používaným materiálem jsou v současnosti opět plasty. Z neplastových materiálů můžeme zřídka potkat litinu, ocel či kameninu.

Z plastových materiálů trub i tvarovek se dnes setkáváme s polyvinylchloridem (PVC), polyetylenem (PE), polypropylenem (PP) a terpolymer akrylonytril-butadien-styren (ABS).

Plasty potrubí má několik nesporných výhod, a proto je tak často využíváno. Z pohledu stavitele je to vysoká životnost, odolnost proti inkrustaci a korozi, menší hlučnost a v neposlední řadě i příznivá cena. U vodovodních rozvodů si ceníme i hygienické nezávadnosti,

A montéři provádějící instalatérské práce si pochvalují především snadnou a rychlou montáž, nízkou hmotnost potrubí a jeho ohebnost.

Výhodou potrubí z plastů je odolnost proti korozi a inkrustaci, snadná montáž a nízká hmotnost. Proto jsou plasty nejčastějším materiálem používaným u nových staveb a při renovacích. Nevýhodou plastových materiálů je malá odolnost proti požáru a velká délková teplotní roztažnost.

Pro instalatérské práce Plzeň jsou plastové materiály zdaleka nejčastěji používané jak u nových staveb, tak i při renovacích.

Při volbě materiálu se uvažuje předpokládaná životnost alespoň 50 let.

 

Sponzorovaný článek