Vodoměr je fakticky povinnou součástí vodovodních přípojek. Ačkoliv osazení vodoměru přímo neukládá zákon, bez vodoměru nelze realizovat žádnou vodovodní přípojku. Při umístění vodoměru je nutné respektovat podmínky provozovatele vodovodu.

Odběratel vody z veřejného vodovodu je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinen dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Navíc pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele vodovodu provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

Vodoměr tvoří hlavní součást takzvané vodoměrné sestavy, která může být umístěna do vodoměrné šachty nebo přímo na vyhrazené místo v domě.

V závislosti na podmínkách místní vodárenské společnosti, jsou uplatňovány různé zásady ohledně umístění vodoměru, často jsou uplatňovány následující zásady:

  • u podsklepeného objektu, který lícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do sklepních prostor,
  • u podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do sklepních prostorů v případě, že délka části vodovodní přípojky uložené v soukromém pozemku od hranice připojované nemovitosti je maximálně 10 m,
  • u podsklepeného objektu, který nelícuje s veřejným prostranstvím, se umísťuje vodoměr do vodoměrné šachty v případě, že délka části vodovodní přípojky na soukromém pozemku je delší než 10 m. Vodoměrná šachta musí být umístěna do 2 m za hranicí veřejného prostranství,
  • u nepodsklepeného objektu se vodoměr osazuje vždy do vodoměrné šachty, jejíž umístění je shodné s předchozím bodem. Vodoměrná šachta může být provedena na pozemku nebo v podlaze objektu.

Pokud má být vodoměr uvnitř budovy, pak na místě, které je volně přístupné, suché a větrané. Vodoměr se má nacházet nejdále 2 m od obvodového zdiva, ve výšce 0,2 - 1,2 m nad podlahou a nejméně 0,2 m ode zdi. Pokud je vodoměr vsazen do výklenku ve zdi, pak je vhodné dodržet minimální rozměry výklenku: výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m.