Kanalizační potrubí, ať už domovní, přípojkové nebo venkovní, je určeno k odvádění odpadních vod, které s sebou unášejí nečistoty nejrůznějšího charakteru. Čas od času se stane, že právě unášené nečistoty způsobí svými vlastnostmi ucpání kanalizačního potrubí. Příčinou ucpání bývají nejčastěji větší předměty, zbytky jídla, hygienické potřeby, tuk, vlasy a jiné.

Ucpaný odpad

Jako první pomoc v případě ucpaného domovního odpadu lze použít chemické prostředky, běžně dostupné v drogerii („krtek“ apod.). Pokud je ucpání rozsáhlejší, je nutné povolat výkonnou techniku. Ucpání a následné čištění se může týkat kanalizačního potrubí všech materiálů i profilů, počínaje odtoku z umyvadel a dřezů, záchodových mís až po kanalizační přípojky a hlavní stoky velkých profilů.

V případech, kdy již není možné provést průtah a pročištění běžnými prostředky domovní hygieny, jako již zmíněný „krtek“ či zvon, je nevyhnutelné použití moderní a výkonné techniky. Firmy specializující se na čištění kanalizace disponují speciálně vybavenými vozy pro tyto účely. V zásadě jsou využívány dvě technologie čištění kanalizace: tlaková voda a motorové pero. Kombinace těchto nástrojů si dokáže jistojistě poradit jakýmkoliv problémem spojeným s ucpáním kanalizačního potrubí. Systémy pro čištění kanalizace tlakovou vodou jsou vybaveny množstvím trysek dopravujících čisticí vodu pod tlakem v místu ucpání. Takto je možné protáhnout i silně zatukované či zainkrustované potrubí, a to jakéhokoliv profilu. Motorová pera jsou pak používána v případech ucpání menších profilů – ucpaný odpad z umyvadel či ucpané přípojkové potrubí.

Moderní vozy pro čištění kanalizačního potrubí jsou navíc vybaveny recyklačními systémy, kdy je voda po vstřiku do potrubí opět nasávána včetně nečistot a znovu použita k čištění. Tímto dochází k úspoře v potřebě čistící vody.

Proces čištění kanalizace je poměrně rychlý, bezproblémový.

Čištění kanalizace Praha

Specialistou na ucpaný odpad čištění kanalizace v Praze je firma Herčík, která má v tomto oboru dlouhodobé zkušenosti. Kromě čištění kanalizace a domovních odpadů provádí frézování kanalizace, revize kanalizace, odsávání a odvoz odpadů a také zkoušky těsnosti kanalizace, jímek a nádrží.

 

Sponzorováno