K nežádoucím únikům vody z vodovodu může dojít na kterémkoliv místě trubního vedení. Odběratel vody by se o úniky vody měl zajímat, zejména pokud k němu dochází na vnitřních rozvodech vody – tedy za vodoměrem. V opačném případě může zaznamenat i citelné finanční ztráty.

Je tedy žádoucí, aby si každý odběratel hlídal stav domovních vodovodních rozvodů za vodoměrem, rovněž i stav zařizovacích předmětů. Je potřeba si všímat nenadále mokrých míst podél trubního vedení a v neposlední řadě i úniků na zařizovacích předmětech.

Častým zdrojem úniků jsou též nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací ventily na vnitřních rozvodech vody, např. plovákové ventily ve splachovacích nádobkách WC, vodovodní baterie, …

Kolik stojí únik vody

Kapající kohoutek vás může stát několik stovek za rok, protékající WC pak i několik desítek tisíc korun ročně.

U slabě kapajících kohoutků dochází k průtoku, resp. úniku vody v objemu cca. 20 litrů denně (tj. 7,3 m3/rok). Silně ucházející kohoutek pak propustí i 50 litrů vody za den (tj. 18,2 m3/rok).

Netěsnící splachovač na WC může propustit od 150 do 2000 litrů za den, to znamená 54 – 730 kubíků za rok. Prasklá hadice od pračky dokáži o při trhlince o velikosti půl milimetru propustí za den 67 – 588 litrů (tj. 24 – 214 m3/rok).

Pokud uvážíme průměrnou cenu vody v ČR (souhrnně vodné a stočné), což činí 78 Kč/m3, pak vás úniky na kapajícím kohoutku, resp. jiném zařízení vyjdou na pěkné částky:

  • Kapající kohoutek 569 – 1 419 Kč za rok;
  • Protékající záchod 4 212 – 56 940 Kč za rok;
  • Prasklá hadice od pračky 5 – 45 Kč za den.

Z uvedených částek je zřejmé, že se vyplatí sledovat stav zařizovacích předmětů a včas nechat provést servisní úkon či rovnou provést výměnu zařízení.