Nadměrná vlhkost je nepřítel všech staveb a především jejich vnitřních prostor. Nežádoucí vlhkost právě uvnitř objektů negativně ovlivňuje fyzickou i psychickou pohodu, ale co je nejdůležitější – může také poškozovat zdraví obyvatel nadměrně vlhkých prostor.

Přísun vlhkosti

Nežádoucí vlhkost se může do objektu dostat několika cestami, a to vzlínáním, zatečením či srážením. Nedostatečná nebo zcela chybějící hydroizolace může způsobit poměrně nenápadné avšak nepříjemné vzlínání vlhkosti do zdiva. Je známo, že voda dokáže vzlínat zdí z vlhkých základů až do výše 1,5 m. Další cestou pro vlhkost je zatečení do konstrukce, ať už do zdiva či střechy, cestou pórů, drobných trhlinek anebo prasklin. V případě, že objekt není správně řešen po tepelné stránce, může docházet i ke srážení vodních par na vnitřních površích – zdech či třeba okenních výplních.

Kromě těchto možností výskytu vlhkosti v objektech, je určitý podíl vlhkosti produkován i pobytem a činností samotných obyvatel uvnitř staveb.

Pokud se potýkáme s výskytem nadměrné vlhkosti, lze k jejímu snížení použít odvlhčovače vzduchu, popřípadě v kombinaci se stavebním řešením (tepelná izolace, hydroizolace, apod.).

Odvlhčovače

Odvlhčovače vzduchu snižují relativní vlhkost vzduchu, který pak následně jímá vlhkost ze stavebních konstrukcí a ty jsou tak vysušovány.  Odvlhčovače jsou rozlišovány podle použité technologie odvlhčování na kompresorové a adsorpční, podle konstrukce pak na domovní, koupelnové, profesionální či bazénové.

Domácí nebo profesionální

Domácí odvlhčovače se uplatňují ve sklepech, spižírnách, koupelnách i kuchyních – obecně v malých prostorách, které mají dlouhodobé problémy se zvýšenou vlhkostí. Jejich odvlhčovací výkon je přibližně 20 l vlhkosti (vody) denně.

Poloprofesionální odvlhčovací přístroje jsou určeny pro trvalý provoz a jejich výkon umožňuje provádět odvlhčování větších prostor. Hodí se tedy k provozu v rekreačních objektech, pro kanceláře, garáže i sklady a větší sklepy.  Výkon poloprofesionálních odvlhčovačů je 30 – 50 litrů za den. Vybrané přístroje jsou vybaveny i čerpadlem pro odvod kondenzátu (vysrážené vody).

Profesionální odvlhčovač

Profesionální jednotky jsou konstruovány jako mobilní jednotky používané pro odvlhčení větších prostor postižených vysokou vlhkostí. Jejich uplatnění je především na stavbách, v rozsáhlých skladech či pro vysoušení prostor po povodních, a to jako domů, tak i např. knihoven či galerií. Výkon profesionálních odvlhčovačů je v rozsahu 30 až 110 litrů za den.