Pořízení tepelného čerpadla představuje pro domácnost nezanedbatelnou částku. Jedná se totiž o dlouhodobou investici, jejímž cílem je v závěru úspora více než poloviny nákladů na vytápění objektu. 

Výše úspory na energie je ovlivnitelná celou řadou faktorů, především se projeví kvalita tepelného čerpadla a jeho technické parametry a také související služby, tedy doprava a montáž celého systému vytápění.

Při hledání vhodného dodavatele tepelného čerpadla si všímejte těchto údajů:

  • výkon tepelného čerpadla,
  • způsob ohřevu teplé vody,
  • výrobce jednotlivých komponent
  • druh kompresoru, typ regulátoru a napájení čerpadla.

Pozorní buďte také, co se týče celého návrhu systému po stránce výkonu. Vhodné nadimenzování tepelného čerpadla opět výrazně ovlivňuje celkovou úsporu za vytápění. Naddimenzovaný systém povede k výraznému zvýšení nákladů a tím k prodloužení návratnosti investice, naopak při poddimenzování bude docházet k omezení jeho činnosti. Správně nadimenzované čerpadlo pokrývá 70 – 85 % celkové potřeby tepla vytápěného objektu. Důležitý je také topný faktor čerpadla – čím vyšší topný faktor, tím méně elektřiny je zapotřebí.

Mezi vedlejší faktory, ale rovněž důležité, patří:

  • hlučnost tepelného čerpadla,
  • obsah záruky,
  • náklady na záruční a pozáruční servis.

Obecně se doporučuje poptávat realizaci systému s tepelným čerpadlem od jednoho dodavatele. Vždy se však důkladně zajímejte, co všechno je v ceně – jednotlivé komponenty (nejen čerpadlo, ale i nutné příslušenství), jejich dodávka, montáž, projekt a také uvedení do provozu. To všechno jsou položky ovlivňující celkové náklady a návratnost investice.