Studna

Životnosti a stárnutí vrtaných studní je většinou věnováno málo pozornosti. Lze konstatovat, že pozornost provozovatelů bývá často omezena na sledování množství vody teprve tehdy, až je vody nedostatek. Teprve pak se začne uvažovat o nějakém zásahu.

Pokles vydatnosti

Po uvedení studny do provozu dochází postupně ke stárnutí a degeneraci vodního zdroje. Je třeba počítat s různými vlivy, které toto znehodnocení vyvolávají. Jsou to vlivy mechanické, chemické, chemicko-fyzikální a biologické.

Příčiny snižování vydatnosti vodního zdroje jsou především následující:

  • zapískování studní,
  • zatěsňování filtru jílovými částicemi (kolmatace),
  • působení železa a manganu ve vodě,
  • činnost železitých bakterií,
  • odstavení zdroje na delší dobu z činnosti.

K pískování studní dochází překročením vtokové rychlosti vody a nesprávným režimem čerpání. Zatěsňování filtru jílovými částicemi je dáno existencí potenciálního rozdílu mezi povrchem těchto částic a povrchem zárubnice. Jílové částice nabité záporně se potom usazují na vnějším povrchu perforované zárubnice (popř. filtru). Působením železa a manganu ve vodě se na základě chemických reakcí tvoří inkrusty. Působením železitých bakterií nastává ucpání okolí vrtu a výstroje. Při zhotovení nového vrtu, který není ihned připojen na odběrný řád a využíván, nastává zanesení filtru a vtokových cest jemnými částicemi písku a jílu.

Regenerace

Při dnešních vysokých nákladech na vybudování nových vrtů jsou za účelem prodloužení životnosti stávajících vrtů prováděny různé zúůsoby jejich regenerace. Regenerací se téměř vrátíme k původní vydatnosti za nepoměrně nižších nákladů. V současné době jsou k dispozici zařízení na regeneraci vrtaných studní a to až do hloubky 300 m.

Regeneraci lze  provádět několika následujícími způsoby.

Regenerace mechanická

Obnovení propustnosti perforovaných zárubnic, promytí filtru, obsypu a vtokových cest hydraulicko-pneumatickými rázy za pomocí speciálních nástrojů, odstranění nánosu usazenin z kalníku vrtu, očištění stěn od inkrustů.

Regenerace chemická

V současné době je nejpoužívanější a nejprogresivnější metodou systém, jehož základ tvoří kyselina citronová.

Regenerace kombinovaná

Při regeneraci kombinované se předcházející způsoby spojují. Účinnost chemického činidla se zvyšuje jeho prouděním. Proudění se zajišťuje mechanickým zařízením. Před uskutečněním regenerace studny se doporučuje prohlídka TV kamerou, která přinese spolehlivý obraz o skutečném stavu studny.


dobře legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz