Správná péče o studnu se neobejde bez pravidelné kontroly a čištění, což bývá spojeno se sestupem do nitra studny. Při sestupu do studny však hrozí několik nebezpečí, která je nutno mít na zřeteli. Kromě pádu do hloubky připadá v úvahu i otrava podzemními plny.

Hrozí otrava

Otravu mohou nejčastěji způsobit metan a oxid uhličitý, ale i jiné plyny. Před vstupem do studny je vhodné provést nejprve odvětrání – tím se rozumí nechat studnu několik minut otevřenou. Následně je dobré zkontrolovat stav ovzduší ve studni. Lze použít detektor plynů nebo provést jednoduchou zkoušku pomocí svíčky. Pokud na dno spustíte zapálenou svíčku (například v kbelíku), která po chvíli zhasne, je to známka nedostatku kyslíku a naopak zvýšeného obsahu oxidu uhličitého. Náhlé vzplanutí pak indikuje přítomnost metanu. Sirovodík se projeví silným citelným zápachem.

Pokud se projeví některé tyto indicie nebo je přítomnost nebezpečných plynů prokázána detektorem, je nutné zajistit dostatečné odvětrání ovzduší, což si může vyžádat potřebnou techniku. Na průběžné odvětrání je nutno myslet i v průběhu prací uvnitř studny.

Riziko otravy zmíněnými plny není radno podceňovat. Přípravy otravy (i s úmrtím) jsou zaznamenávány bohužel každoročně.

Ochranné pomůcky

Podle příslušných bezpečnostních předpisů mohou práce ve studnách provádět pouze osoby starší 18-ti let a s odpovídajícím zdravotním stavem. Osoba sestupující do studny má používat ochranné zařízení a ochranné prostředky. Má se na mysli především ochranný pás se závěsem na lano a bezpečnostní přilba. Lano musí být na povrchu spolehlivě připevněno, nesmí způsobit stržení břemene do studny. Na povrchu mají být přítomny další dvě osoby, které jistí osobu uvnitř studny – především musejí být schopny poskytnout jí případnou pomoc.

Do studny je nutné vždy sestupovat je po bezpečném žebříku nebo stupadlech. Veškerá výbava má být spouštěna do studny.

 

Článek má pouze informativní charakter. Sestup do studny patří mezi činnosti nebezpečné, při které je nutné dodržovat komplexně zásady BOZP.