Podle posledních údajů ministerstva zemědělství je prostřednictví veřejných vodovodů zásobováno 94,2 % obyvatelstva ČR (2014). Zbytek obyvatel se musí spoléhat na zásobování z individuálních zdrojů, mezi něž lze zařadit i domovní studny. Nemalý podíl obyvatel odebírá vodu na pití ze studny na chatách a chalupách.

Zatímco jakost vody z veřejných vodovodů je pravidelně kontrolována na základě legislativy, kvalita vody v domovních studních nepodléhá žádné povinné kontrole. Kvalita studniční vody může být ovlivněna celou řadou faktorů a rozhodně neplatí, že když při vybudování kdysi před lety byla vyhovující, bude voda vyhovující neustále. Změna může být náhlá, a to dokonce i z roku na rok.

Pokud je studniční voda z domovních studní používána pro pitné účely, důrazně je doporučována provádět pravidelné kontroly jakosti vody. Jde především o zdravotní nezávadnost vody, která by měla vyhovovat požadavkům kladeným na vodu pitnou.

Jednou ročně krácený rozbor

S rozborem vody je vhodné se obrátit na kteroukoliv akreditovanou laboratoř, která poradí se samotným odběrem a nakládáním se vzorkem vody. Rovněž obvykle poskytne vysvětlení k výsledkům rozborů. Co se týče četnosti provádění rozborů, je doporučováno vodu nechat analyzovat jednou ročně v rozsahu kráceného rozboru. Jednou za pět let je pak vhodné nechat provést tzv. úplný rozbor. Pojmy krácený a úplný rozbor jsou legislativně zakotveny a akreditované laboratoře už budou vědět, co znamenají.

Nejčastější problémy s vodou

Nejčastější problémy ohledně kvality vody spočívají ve zvýšené koncentraci dusičnanů. Často bývají také nevyhovující mikrobiologické ukazatele, což může pro odběratele v některých případech znamenat dokonce akutní zdravotní riziko.