Vrtná souprava

Volba konstrukčního typu studny je jednou ze základních otázek při plánování studny. V zásadě přichází na řadu volba mezi vrtanou a kopanou studnou. Jaké jsou výhody a nevýhody těchto základních typů studní?

Předtím, než si definitivně odpovíme na otázku ohledně volby typu studny, a to i za pomoci odborníka, musíme znát několik věcí. První z nich je účel, ke kterému bude studna sloužit, dále kolik vody od studny očekáváme a také kam ji umístíme.

Jiné nároky totiž má studna využívaná pro užitkové účely (zalévání zahrádky), domovní studna, která slouží jako individuální zdroj pitné vod,y a zcela jiné nároky pak studny sloužící jako zdroj pro veřejné zásobování vodou. Klíčová je v těchto souvislostech i vydatnost vody – jiné množství vody vyžaduje zalévání zahrádky, jiné pak zásobování obecního vodovodu.

Místo (resp. pozemek), kam umístíme studnu, je rovněž důležité znát předem, jelikož v některých případech se neobejdeme bez techniky, která se musí na pozemek nějak dostat.

Vrtaná studna

Vrtaná studna je vystrojena tzv. zárubnicí z různých materiálů – PVC-U, PEHD nebo nerezová ocel, jedná se o trubku v určité úrovni perforovanou a s atestem na pitnou vodu. Hloubka vrtané studny je různá podle charakteru zvodně v daném území, obvykle je větší než u kopaných studní – může dosahovat až 100 m.

Vrtaná studna může být využívána pro jakýkoliv účel – pro jímání pitné i užitkové vody.

U vrtaných studní lze izolovat povrchovou vodu od podzemní, stejně tak jako jednotlivé zvodně vzájemně (různé úrovně podzemní vody). S výhodou se může provést izolace svrchní mělké zvodně, která mívá často nižší kvalitu vody, přičemž je provedeno jímání kvalitnější vody z hlubších horizontů.

Vzhledem k tomu, že je čerpána voda z větších hloubek, její množství není obvykle přímo závislé na momentálních klimatických podmínkách, což může být velká výhoda v období sucha.

Vrtaná studna jako taková poskytuje akumulaci (zásobu vody) přímo ve vrtu, což je možné řešit akumulační nádobou přímo v napojeném objektu.

Vrtané studny se provádějí pomocí vrtné soupravy, u mělčích hloubek lze studnu včetně vystrojení provést standardně za 1 den, v případě větší hloubky je studna obvykle hotová do dvou dnů. Čerpadlo lze použít jako ponorné, tak i povrchové – v závislosti na hloubce studny.

Výhody a nevýhody vrtané studny

+ možnost izolovat povrchovou vodu i jednotlivé zvodně;

+ odběr z větších hloubek – lze očekávat kvalitnější vodu;

+ snadné provedení (obvykle 1-2 dny);

+ vydatnost není přímo závislá na atmosférických srážkách;

- menší akumulace vody ve vrtech;

- nutnost využít odbornou firmu;

- nutnost použít vrtnou techniku – počítat s vjezdem na pozemek.

Kopaná studna

Kopané studny jsou vystrojeny betonovými skružemi nejčastěji s vnitřním průměrem 1 m. Hloubka těchto studní bývá do cca. 15 metrů. Najdou se avšak i kopané studny s hloubkou třeba 30 m.

U kopaných studní, jelikož jsou mělčí konstrukce, je jímána podzemní voda z mělčích horizontů, jež mívá vazbu na povrchovou vodu i aktuální klimatické podmínky. Kvalita vody může být u těchto studní horší, v praxi se často setkáváme s průsakem znečištěných povrchových, ale i odpadních vod do těchto studní.

Vydatnost bývá závislá na množství srážek a zejména v období sucha může dojít k významnému poklesu hladiny vody ve studni. Problémy s množstvím vody se mohou vyskytnout i v zimě v dobách holomrazů.

Kopané studny jsou hloubeny ručně, rychlost realizace je velmi závislá na složení zeminy v místě hloubení. Čerpadlo lze rovněž použít povrchové i ponorné.

Výhody a nevýhody kopané studny

+ lze realizovat svépomocí;

+ levnější;

+ větší akumulace vody ve studni;

- jímání pouze mělké podzemní vody;

- obvykle nižší kvalita vody (vhodné spíše pro užitkové účely);

- v suchých obdobích nedostatek vody (obtížný nástup hladiny);

- v pevných skalních horninách je realizovatelná velmi obtížně (střílením), vyšší náklady.