Každý majitel studny by měl ve svém vlastním zájmu pravidelně kontrolovat její technický stav, zejména pokud je studniční voda používána jako pitná. Kontrolu stavu studny se doporučuje provádět minimálně jednou za rok, lépe však dvakrát. Vhodný čas pro kontrolu a případnou údržbu studny je na jaře a na podzim.

Při pravidelné prohlídce studny si všímejte jak technického stavu vlastní konstrukce studny, tak i stavu vystrojení (potrubí a čerpadla), ale především kontrolujte i kvalitu vody.  

Z hlediska technického stavu je potřeba zkontrolovat, zda není poškozena konstrukce studny – rozbití či úlomky poklopu a skruží. Rovněž okolní terén (zemina, dlažba) by měl být neporušený. Nahlédněte také dovnitř studny, zda není zanesená či zda se uvnitř nenacházejí cizí předměty – zejména pokud poklop studny není dobře zabezpečen. Vrchní konstrukci studny zkontrolujte i z hlediska průsaku dešťových a okolích povrchových vod – tyto by dovnitř studny pronikat neměly.

Následně prověřte stav a funkčnost technologického vybavení – tj. potrubí a čerpadla. U potrubí si všímejte, zda jeho viditelné části nejsou prasklé či jinak poškozené. Ujistěte se, zda potrubí nemá netěsnosti. Všímejte si také koroze, zejména u kovových částí. U čerpadla zkontrolujte stav elektroinstalace.

V případě, že používáte vodu ze studny na pití či jako zdroj pro váš bazén, určitě si nechejte udělat rozbor kvality vody v akreditované laboratoři.

Pravidelná technická kontrola studny by měla odhalit, zda není potřeba provést údržbu či rekonstrukci. Provedení kontroly je vhodné především po jarním tání sněhu, po přívalových deštích či po vniknutí a následném úhynu drobných živočichů. V posledně jmenovaném případě je přímo nutné studnu vyčistit dezinfikovat.