V souvislosti s šířením nového koronaviru SARS-CoV-2 (způsobující onemocnění COVID-19) v posledních měsících v Asii a pak v posledních týdnech zejména v Evropě vyvstává otázka: „Můžeme se nakazit koronavirem pitím pitné vody z vodovodu?“

Na základě dosavadních poznatků zní odpověď jednoznačně. Ne, a ještě jednou důrazně ne.

Ačkoliv se jedná o nový virus a jeho vlastnosti a chování ve vodním prostředí nejsou zatím přesně známy, natož popsány, předpokládá se, že do distribuční sítě veřejných vodovodů nemůže tento nový koronavir proniknout a způsobit nákazu cestou pitné vody.

Je do jisté míry možné, že koronavir se může dostat do odpadní vody a touto cestou může být transportován dále do přírodních povrchových vod. Zde je vystaven několika stresujícím faktorům, jako je sluneční záření, oxidační procesy a predace mikroorganismy, které virus pomáhají likvidovat. Za předpokladu, že čistírny odpadních vod jsou schopny odstranit z vody až 99 % virů, pak při transportu virů přírodním prostředím za působení uvedených stresujících faktorů, se očekává nejvýše mizivé množství virů přicházejících v odebírané surové vodě.

Moderní úpravny pitné vody, tedy i ty v České republice, jsou dobře vybaveny technologickým prvky k odstraňování virů. Za hlavní bariéry pro zamezení prostupu virů, i koronavirů, do pitné vody jsou považovány filtrace a dezinfekce. Dobře fungující proces filtrace může odstranit až 99 % virů, což, jak bylo řečeno, není jediná bariéra proti virům. Následná dezinfekce, ať už chlorem nebo jinou metodou, eliminuje zbytek virů.

Faktem je, že zatím nebyl popsán žádný přenos viru SARS-CoV-2 cestou pitné vody. Na základě dosavadních zkušeností se zdá, že koronavirus lze účinně eliminovat úpravou vody, zejména chlorací.

Světová zdravotnická organizace říká, že riziko kontaminace pitné vody koronavirem je nízké. Pitnou vodu lze používat jako obvykle.