V případě, že odebíráte vodu z veřejného vodovodu – tedy takzvaně kohoutkovou, pak vězte, že dodávaná pitná voda má vysokou jakost a bez nadsázky můžeme tuto vodu označit za nejkontrolovatelnější potravinu.

Pro pitnou vodu dodávanou veřejnými vodovody platí přísné a zákonem dané kvalitativní parametry.

Navíc kvalita kohoutkové vody je pravidelně kontrolována, a to nejen na výstupu z úpravny vody, ale i přímo u spotřebitelů. Zákon a související vyhláška vyžadují provádění rozborů vzorků vody odebíraných přímo u spotřebitelů. Výsledky rozborů jsou celostátně monitorovány a vyhodnocovány prostřednictvím informačního systému PiVo (Pitná voda) spravovaným Ministerstvem zdravotnictví. Každoročně je do systému vloženo více než 800 tis. záznamů, které jsou vyhodnocovány.

Samozřejmě mohou se najít lokality, kde není kvalita vody nárazově vyhovující. Nejsou-li však odběratelé s kvalitou pitné vody spokojeni, mají právo u dodavatele vody (vodárny) požadovat prošetření situace a nápravy. Popřípadě lze nevyhovující kvalitu pitné vody řešit s nejbližší hygienickou stanicí.