Jaro už je v plném proudu a každým dnem jsme blíže koupací sezoně. Před zahájením je ale potřeba provést pečlivou přípravu bazénu – tzv. odzimování. Do této činnosti bychom se měli pustit, pokud teploty neklesají pod 8-12 oC a teplota vody v bazénu je kolem 10 oC. Noční teploty by neměli klesat pod bod mrazu.

Montáž technologie

Pokud jste na zimu provedli demontáž technologických součástí, pak právě proveďte teď opětovnou montáž – jde o filtr, čerpadlo, hadicové trubní propoje či solární ohřev. Doporučujeme podat si k montáži i příslušné návody, aby vše bylo na správném místě a také správně propojeno. Všechny spoje řádně dotáhněte a překontrolujte, aby nedocházelo následně k úniku vody.

Současně je také vhodné provést vizuální kontrolu bazénu – zda nedošlo k poškození některých součástí, např. prasknutí skimmeru vlivem mrazu. Zkontrojute také vlasový filtr u čerpadla, pokud je součástí technologie. Mohl by být zanesený.

Doplnění vody

Zkontrolujte pohledem kvalitu vody a čistotu stěn po zimě. Pokud to uznáte za vhodné, proveďte očistu stěn a dna bazénu – a to jak mechanicky, tak za pomoci vhodných čisticích prostředků. Pokud je voda příliš znečištěná, rozhodně se vyplatí provést její úplné vyčerpání.

Následně doplňte vodu do bazénu až po rysky u skimmeru.

Pokud vodu doplňujete z vodovodu, pak vhodné informovat se u dodavatele vody – provozovatele vodovodu, kdy je nejvhodnější doba k odběru vody. Můžete tak ušetřit spoustu starostí sobě i provozovateli vodovodu. Při nárazových odběrech se v menších obcích může stát i to, že úplně vyprázdníte vodojem či dojde k zakalení vody. Někteří provozovatelé vody dokonce po dohodě nabízejí dodávku vody cisternou. V žádném případě neodebírejte vodu samovolně z hydrantu. Jednalo by se totiž o černý odběr, který může být citelně pokutován.

Zapnutí filtrace

Po doplnění vody přichází na řadu zahájení provozu filtrace. Nejprve však otevřete ventily a počkejte na zavodnění systému – potrubí a filtru. Zkontrolujte, zda nikde neuniká voda, nastavte ventil do polohy filtrace a zapněte čerpadlo. Doporučuje se provést první filtraci nepřetržitě celých 24 hodin.

Úprava vody

Pro bezproblémový provoz domácího bazénu je důležité udržovat některé ukazatele kvality bazénové vody ve správných mezích. Nejdůležitější je kontrola pH a tvrdosti. Kromě toho je potřeba provádět dezinfekci.

Hodnotu pH je nutné ihned při odzimování nastavit do intervalu 6,8 – 7,2 a dále v sezóně v těchto hodnotách udržovat. Použijte příslušné chemikálie a kapkové testery. Při dávkování se řiďte instrukcemi na obalu činidla.

Obdobně zkontrolujte a popřípadě upravte tvrdost vody, ta by měly být nižší než 18 °N

Pokud používáte chlorovou dezinfekci vody, pak je nutné dosáhnout koncentrace chlóru 0,3 mg/l. Je velmi vhodné při zahájení sezóny použít tzv. chloršok pro rychlejší dosažení žádané koncentrace. Následně už používejte běžné chlorové tablety.

Pro kontrolu těchto ukazatelů používejte kapkové testery, popřípadě testery digitální.