Proces zazimování venkovních bazénů je nezbytný k ochraně samotné konstrukce bazénu, příslušející technologie a také abychom mohli na jaře zahájit co nejrychleji a nejpohodlněji další koupací sezónu. Víte, kdy a jak správně zazimovat bazén? Přinášíme základní doporučení ohledně přípravy bazénu na zimu.

Kdy zazimovat

Zazimování venkovního bazénu přichází na řadu, jakmile se nejnižší noční teploty začnou pravidelně přibližovat k nule a teplota vody v bazénu je v rozmezí 10-15 °C. Zazimování byste měli mít již za sebou, pokud noční teploty trvale padají pod nulu.

Základní předpokladem pro úspěšné zazimování vašeho bazénu je, že voda v bazénu je čistá. Pokud se ve vodě vyskytují řasy, voda je výrazně zakalená či jinak znečištěné, je nutné ji nejdříve vyčistit.

Odstraníme nečistoty a upravíme vodu

V prvé řadě je potřeba provést odstranění všech nečistot. Začneme odchytem plovoucích nečistot na hladině pomocí síťky. Dále přijdou na řadu nečistoty u dna, které je vhodné vysát bazénovým vysavačem.

Vodu nechte řádně přefiltrovat. Pokud se nedaří vodu vyčistit či je příliš znečištěná je vhodné vodu úplně vyčerpat a bazén částečně napustit vodou novou.

Vodu je potřeba vhodně ošetřit. Upravte zejména pH a koncentraci chlóru. Po nadávkování činidla nechte vodu za běhu filtrace řádně promíchat.

Snížíme výšku hladiny

Hladinu je vhodné snížit cca. 15 cm pod všechny technologické prostupy (tj. skimmer, trysky, protiproud). Samotné trysky je vhodné demontovat a uskladnit v suchu, abychom je chránili před účinky mrazu.

V žádném případě se nedoporučuje (vyjma bazény s keramickým obkladem) vypouštět všechnu vodu a ponechat bazén prázdný až do jara. Vlivem podpovrchových vod a jarního tání by velmi pravděpodobně mohlo dojít k destrukci konstrukce bazénu.

Také bazénové schůdky bychom měli demontovat, vyčistit a uskladnit na zimu v suchém prostoru.

Očistíme stěny, ošetříme písek

Stěny bazénu nad i pod sníženou hladinou očistěte za pomocí vhodných prostředků (Clean Forte, aj.). Stejně tak skimmer je potřeba vyčistit.

Filtrační písek je vhodné ošetřit roztokem chlor šok – zde postupujte podle návodu přiloženého k filtraci. Výměna písku není nutná, pokud je písek takto vhodně udržovaný a nejsou na něm patrné nárosty řas.

Odpojíme technologii

Veškeré hadice odpojte a proveďte důkladné odstranění vody z jejich objemu. Rozvody je nutné taktéž vypustit, k tomuto účelu můžete použít vysavač pro mokré vysávání. Zamezíte tak možnému zamrznutí vody v rozvodech a jejich následnému roztrhání vlivem mrazu.

Dále demontujte čerpadlo a filtr. Z filtrační nádoby i z čerpadla taktéž vypusťte vodu – pomocí výpustní zátky. Pokud mezi příslušenstvím máte solární ohřev, pak i ze všech solárních desek vypusťte vodu. Všechny součásti uložte na suchém místě chráněném před mrazem. Případné zamrznutí vody v jakékoliv technologické součásti může způsobit její nenávratné poškození.

Pokud je filtrace umístěna ve vytápěném prostoru, stačí pouze provést odsátí vody z potrubí. Demontáž čerpadla a filtrace v tomto případě není nutná.

Aplikujeme zimní přípravky

Do vody v bazénu nadávkujte zimní přípravek dle návodu. Dávkování je určeno výrobcem přípravku a je individuální dle velikosti bazénu. Přípravky požívané pro zazimování venkovních bazénů zastavují veškeré procesy probíhající ve stojaté vodě – zabraňují růstu řas, usazování krystalů vápenatých a minerálních solí na stěnách a dně bazénu. Velmi si tak usnadníte zahájení následující sezóny.

Ale pozor: přípravky obvykle nebrání zamrznutí vody!

Bazén zakryjeme

Po provedení předchozích kroků bazén zakryjte plachtou či zatáhněte a uzavřete zastřešení. Plachtu zajistěte proti větru. Takto je bazén chráněn před padajícími nečistotami např. listím a jehličím. Jakmile začne mrznout a vytvářet se ledová vrstva, plachtu můžete odstranit a uskladnit s ostatními součástmi v místě chráněném před mrazem. Toto opatření zajistí delší živostnost samotné plachty, která není odolná vůči účinkům mrazu a ledu. Přes zimu může zůstat bazén odkrytý.

Nakonec nezapomeňte vypnout celý elektrický systém bazénu hlavním vypínačem.

Když voda zamrzne

Bazénové konstrukce jsou často řešeny tak, aby nedošlo k jejich poškození v případě i úplného zamrznutí vody v bazénu. Vhozením několika PET lahví nebo plováků do bazénu však nic nezkazíte.


léto je u konce legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz