Hodnota pH je naprosto klíčovým parametrem, ovlivňujícím chemické a biochemické pochody v bazénové vodě. pH totiž přímo ovlivňuje průběh chemických reakcí a má přímou souvislost s účinností používaných činidel.

Pro správný průběh chemických reakcí v bazénové vodě a tedy i čistícího procesu je nezbytné udržovat pH vody v bazénu v mezích 7,0-7,4. Nižší hodnoty pH způsobují zvýšenou korozi kovových částí bazénu, blednutí barev, dráždění očí, sliznic a pokožky. Naopak při vyšších hodnotách pH než 7,4 bude pravděpodobně docházet k vysrážení vápníku a především bude snížena účinnost chlorové dezinfekce.

pH mínus a pH plus

Pro úpravu pH jsou dostupné četné komerční přípravky, označované různými názvy. Budete určitě potřebovat jak přípravek pro snížení, tak i pro zvýšení pH vody, avšak v závislosti na jejím složení různé množství obou přípravků.  

Měření pH

Zjištění pH vody je poměrně snadný úkon, k dispozici jsou levné i dražší prostředky pro měření. Nejjednodušší je použití kapkových testerů, můžete ale použít i cenově dostupné pH metry. Cenově nejnáročnější jsou pak kontinuální analyzátory.

Hodnotu pH kontrolujte minimálně dvakrát až třikrát týdně. V horkých dnech a při řešení problémů s kvalitou vody, pak denně. Při odchylce mimo doporučené meze je nutné pomocí zmíněných činidel hodnotu pH co nejdříve upravit.