Bazénová voda potřebuje nepřetržitou a náležitou péči, aby mohla být zachována vyhovující kvalita po celou sezonu. Pokud se chcete vyhnout problémům a starostem s kvalitou vody po návratu z dovolené, zajistěte alespoň následující péči před a během vaši nepřítomnosti.

Překontrolujte hodnotu pH a koncentraci dezinfekčního přípravku. Pomocí chemie pro úpravu pH nastavte pH při horní hranici doporučených hodnot. Pokud naměříte nízkou koncentraci chlóru, přidejte odpovídající dávku chlór šoku, opět je vhodné se držet při horní hranici hodnot.

Zajistěte dávku chemie

Zajistěte také odpovídající dávku dezinfekčního činidla po celou dobu nepřítomnosti. Stálý přísun chlóru například zajistí plovák pro rozpouštění chlorových tablet. Pokud používáte dávkování čerpadlo, ujistěte se, že je dostupný potřebný objem chemie pro celou dobu nepřítomnosti. Aplikujte preventivně přípravek proti řasám v dávce doporučené výrobcem přípravku.

Velmi dobré opatření je přikrytí bazénu, jako ochrana před vnikáním nečistot. Přikryjte tedy bazén plachtou.

Filtrace musí běžet

Zajistěte funkci bazénové filtrace po celou dobu dovolené. Před odjezdem proveďte vyprání filtru či vyčistěte náplň. Pomocí spínacích hodin zajistěte provoz filtru alespoň tak, aby jednou denně došlo k přefiltrování celého objemu bazénu. Pokud je to možné, domluvte si s někým občasnou kontrolu filtrace.

Uvedená opatření sice nezajistí stoprocentní ochranu před zkažením vody v průběhu dovolené, ale významně zvýší pravděpodobnost, že se po návratu budete moci koupat ve svém bazénu.