Zahradní jezírko, ať už je okrasné či koupací, vyžaduje podobně jako bazény přípravu na zimu. Jedná se o vodní prostředí, které žije svým podvodním životem, a jako takové vyžaduje náležitou péči.

Pokud nevěnujeme zahradnímu jezírku patřičnou pozornost právě na podzim, dočkáme se nežádoucích projevů v kvalitě vody na příští jaro. Podzimní údržbu zahradního jezírka neradno zanedbávat.

Odstraňte rostlinné zbytky a usazeniny

Prvním nezbytným krokem je odstranění rostlinných zbytků – organického materiálu. Máme na mysli především napadané listí, zbytky vodních rostlin, uvadlých listů leknínů a podobně.

Náležitou pozornost je třeba věnovat také nánosu sedimentů na dně jezírka. Pokud došlo k nahromadění usazenin u dna, což je záležitost spíše starších jezírek, je vhodné provést odtěžení. Pro tyto účely lze použít jezírkový vysavač či mamutkové čerpadlo. Sedimenty můžeme odstranit i pomocí běženého zahradního nářadí – tedy především lopatou a kbelíkem. Při odstraňování sedimentů ze dna patrně dojde ke zvíření částic a významnému zakalení, což není na závadu. Po jednom až dvou dnech tyto jemné zákalotvorné částečky sednou zpět ke dnu.

Vyčistěte technologii

Pokud je jezírko vybaveno nějakou technologiií, tj. skimmerem a čerpadlem, je vhodné provést očištění, především odstranit nánosy organického materiálu (listí apod.). Pamatujte na to, že veškerá technologie musí být na zimu chráněna před mrazem. Pokud tomu tak není, je potřeba vypustit potrubí a provést demontáž čerpadla.

Ochrana před zamrznutím

Je velmi pravděpodobné, že v průběhu zimy se na hladině jezírka vytvoří vrstva ledu. Pokud žije v jezírku rybí osádka, není úplné zamrznutí hladiny příznivé právě pro ryby. Jednak jim hrozí akutní nedostatek kyslíku, jednak může dojít k nahromadění tzv. kalových plynů a jejich rozpuštění ve vodě. Je tedy důležité držet alespoň část hladiny nezamrznutou – bez ledu.

Pokud nechceme jezírko v zimě neustále kontrolovat a případně pravidelně ručně rozbíjet ledovou vrstvu, máme ohledně ochrany jezírka proti zamrznutí několik technických možností. Buď použijeme plovák s topným tělískem, který udržuje část hladiny v okolí plováku nezamrznutou.

Jinou možností je instalovat na dně jezírka provzdušňovací zařízení. Bublinky vycházející směrem k hladině zajistí, že část hladiny v okolí nad vývodem vzduchu nezamrzne.

Na zimu je vhodné jezírko přikrýt vhodnou sítí, abychom ochránili vodu před padajícím listím.