Jak známo bez dezinfekce se bazénová voda stává velmi brzo nepoužitelnou ke koupání. Na výběr máme několik možností, jak provádět dezinfekci. Málo se však hovoří o poměrně jednoduché a levné cestě.

Jako dezinfekční přípravek použitelný pro dezinfekci domácích (zahradních) bazénů lze použít již notoricky známý přípravek prodávaný pod názvem Savo.

Savo obsahuje jako účinnou látku chlornan sodný v 5% procentní koncentraci, což z něj činí poměrně bezpečnou, avšak účinnou chemikálii, se kterou může manipulovat s přiměřenou opatrností i běžný uživatel.

Savo je dostupné v několika různých provedeních, pro bazény však jednoznačně volte základní verzi označenou Savo Original. SAVO Original můžete používat celosezónně jako dezinfekční prostředek pro bazén ošetřovaný chlorovými přípravky.

Dezinfekční dávka

Při zahájení sezóny pro první zachlorování bazénu dávkujte na každé 3 m3 bazénové vody 160 ml Sava (víčko u litrového balení má objem 40 ml, tedy 4 víčka).

Následně během provozu dávkujte pro běžnou dezinfekci a udržené vhodné koncentrace volného chloru 80 ml Sava na každé 3 m3 vody, tedy poloviční dávku každé tři dny.

V případě výskytu problémů s kvalitou vody v bazénu, např. výskyt řas, aplikujte šokovou dávku – 240 ml Sava na 3 m3.


Vždy čtěte údaje na etiketě výrobku. Řiďte se pokyny výrobce a dbejte na bezpečné zacházení.