Začátkem koupací sezóny je voda na drtivé většině českých koupališť – přírodních i umělých, naprosto vyhovující pro koupání. S postupem léta se ale kvalita vody především v přírodních koupalištích může zhoršovat, a to v některých lokalitách i dosti významně, čímž se voda stává ke koupání nevhodnou. Koupání v takových vodách  představuje zdravotní riziko zejména pro děti.

Kvalitou vody se zabývá vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Dozor nad dodržováním tohoto předpisu vykonávající krajské hygienické stanice.

Jednotlivé hygienické stanice zveřejňují na svých webových stránkách informace o aktuální kvalitě vody v koupalištích v jejich kraji: